AKPINAR Serhat- AUM Founding Rector/ Rectorul Fondator a UAM
doctor habilitat, profesor universitar

AVORNIC Gheorghe- President of AUM’s Senate/ Președintele Senatului UAM
doctor habilitat, profesor universitarProrectors/ Prorectorii:

LÎSÎI Aliona-  Prorector for Education, teaching & Study Quality/ Prorector pentru Activitatea Didactică și Calitatea Studiilor
Doctor, conferențiar universitar

BORDEIANU Cătălin-  Prorector for Scientific Activity & International Relations/ Prorector pentru Activitatea Științifică și Relații Internaționale
Doctor, profesor universitar


 Faculty Deans/ Decanii facultăților:

MIDRIGAN Pavel- The Dean of Law, International Relations, Social Science & Humanities faculty/Decanul facultății  Drept, Relații Internaționale și Științe Socio-Umane
Doctor, conferențiar universitar
DELEU Corina- The Dean of Business & Economic Sciences faculty/ Decanul Facultății Business și Științe Economice
Doctor, lector universitar


CAZANJI Olesea- Head of the Study Department/ Șef Secția Studii


UGBO Johnbull- Head of the International Students Department/ Șef Secția Studenți Străini

KASUMOV Gabriela-Adelina- Rector’s Counselor/ Consilierul Rectorului