Legislative acts

Codul Educației al Republicii Moldova (versiunea actualizată în 2020)
Legea privind evaluarea și acreditarea Instituțiilor de Învățământ Superior din Republica Moldova
Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru ciclul I de învățământ
Hotărârea de Guvern #504 cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova
Circulara emisă de MECC

AUM regulations

Carta Universității Americane din Moldova
Regulamentul-Cadru pentru studii superioare (ciclu I, II)
Regulament privind ocuparea posturilor de conducere și alegerea organelor de conducere
Regulamentul cu privire la ocupare a posturilor didactice în Instituțiile de Învățământ Superior din Republica Moldova
Regulamentul de organizare a studiilor în Învățământul Superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu
Metodologia privind stabilirea raportului “ore contact direct-ore studiu individual”
Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență
Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor superioare în condiții de carantină
Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice în Învățământul Superior în cadrul UAM
Dispoziție cu privire la exercitarea atribuțiilor angajaților UAM în contextul COVID-19
Dispoziție din 06.04.2020 cu privire la reluarea procesului educațional în contextul COVID-19
Ordin #10-S referitor la stabilirea procesului educațional în UAM via platforma E-learning
Ordin # 06-S cu privire la funcționarea UAM în perioada sporită de îmbolnăviri cu virusul COVID-19
Dispoziție cu privire la organizarea procesului de studii în anul de studii 2020-2021 în UAM
Dispoziție cu privire la organizarea sesiunii de iarnă în anul de studii 2020-2021 în UAM
Taxe administrative 2020-2021