The Heads of the Department/ Șefii de Catedră:

ȘINGHIREI Valentina- the Head of the Sociology, Psychology & Political Sciences Department/ Șeful Catedrei de Sociologie, Psihologie și Științele Politice
Doctor, conferențiar universitar
MANIC Stelian- the Head of the Business Administration & Marketing/ Șeful Catedrei de Administrarea Afacerilor și Marketing
Doctor, conferențiar universitar