The American University of Moldova maintains partnership agreements with such institutions as:
 Universitatea Americană din Moldova deține următoarele relații de parteneriat în străinătate:
  GAU –  Girne American University/ Universitatea Amerincană din Girne
USPEE “Constantin Stere”- University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”/Universitatea de Studii Politice Economice Europene  “Constantin Stere”
BSU – Baku State University/ Universitatea de Stat din Baku
UKMA- National University of Kyiv-Mohyla Academy/ Universitatea Națională din Kiev-Academia Mohyla
UCB- “Constantin Brâncuși” University of Tîrgu-Jiu/Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
  UCDC- “Dmitrie Cantemir” Christian University from Bucharest/Universitatea Creștină “Dmitrie Cantemir” din București